Poziv za sudjelovanje na natječaju za ilustracije “Knjige naših ulica”

Udruga Lastin rep u partnerstvu s Etnografskim muzejom, Knjižnicama Grada Zagreba, udrugom Pozor te Hrvatskim čitateljskim društvom pokrenula je 01.12.2018. projekt “Knjige naših ulica“ u zagrebačkom naselju Botinec.

Projektom se intenzivira sudjelovanje zajednice u kulturnom životu i stvara put do estetske i kulturne nadogradnje naselja Botinec. Specifičnost Botinca i inspiracija za projekt leži u činjenici da su njegove ulice nazvane po junacima i djelima iz hrvatske književnosti. Tako neke ulice nose naziv Velog Jože, Pere Kvržice, Šegrta Hlapića, Zlatarova zlata, Dunda Maroja i sl (https://knjigenasihulica.eu/nase-ulice/). Ti nazivi poslužit će kao inspiracija umjetnicima prema čijim će se ilustracijama izraditi i u naselju postaviti trajne ulične ploče s ilustriranim temama književnih djela. Svakom autoru, bit će dodijeljena jedna ulica; za 29 ulica, 23 autora će biti odabrano putem natječaja, a ostalih 6 autora doći će na poziv organizatora. Također će se postaviti  središnja informativna ploča nazvana „Knjigovid“ s planom naselja i ilustracija. Svaka ploča bit će označena s QR kodom kojim će se pomoću mobilnih uređaja moći pristupiti do video uradaka o umjetnicima i djelima.

Odabrane ilustracije bit će izložene u Etnografskom muzeju u Zagrebu, a izložbu će pratiti i tiskani katalog.

Više o projektu na https://knjigenasihulica.eu i FB Knjige naših ulica

Ovim projektom potaknut će se stvaralaštvo i povećati uključenost građana u lokalnoj zajednici, njihov pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima, te pružiti primjer dobre prakse u sudioničkom upravljanju u kulturi drugim zajednicama. Oplemenjujući prostor u kojem živimo dajemo jasan primjer brige za okolinu namijenjen prije svega mlađim naraštajima, a zatim i svim stanovnicima RH.

Pozivaju se likovni umjetnici da se odazovu na natječaj “Knjige naših ulica”.

Natječaj je koncipiran u tri kruga:

 1. KRUG – autori šalju svoje recentne radova putem online prijavnice.
Prijavnica

Prijava mora sadržavati:

 • 5 recentnih radova: Naziv datoteka mora biti spremljen po shemi: Prezime_Ime_Naziv rada_Godina. Radovi moraju biti u .jpeg formatu smanjene na max 1 MB;
 • umjetničku biografiju autora (max 1000 znakova, e-mail i broj telefona);
 • Sve priloge objediniti i komprimirati u .zip ili .rar formatu, označiti Prezimenom_Imenom i poslati (primjer: Peric_Pero.zip/.rar)

Prijave moraju stići zaključno s 01. lipnjem 2019., do 23.59 sati.

Zaključno s 15. lipnjem, stručni žiri će odabrati 23 autora koji nastavljaju u 2. Krug.

Rezultati će biti objavljeni na stranicama projekta https://knjigenasihulica.eu i FB Knjige naših ulica

Do 20. lipnja odabrani autori bit će pozvani u 2. krug.

Žiri za odabir autora: Bruna Justinić mr.pov.umj., Tihana Mikša Perković mag.ing.des.text i ilustratorica, Iva Lulić mr.pov.umj. i etn. i profesionalna fotografkinja.

 1. KRUG- Odabrani autori dobit će naziv pojedine ulice iz naselja Botinec i izraditi ilustraciju na zadani naziv.

U drugom krugu, prijava treba sadržavati:

 • Gotovu ilustraciju na zadanu temu u digitalnom formatu:
  • ime_prezime.jpg,
  • 500 dpi,
  • u omjeru 1 : 1.4 od minimalne dimenzije 20 x 28 cm do max 50 x 70 cm,
  • orjentacija – Portrait.
 • Kratak opis rada (artist statement, do 200 znakova).
 • Poslati u formatu ime_prezime.zip, ili .rar putem maila na: udrugalastinrep@gmail.com.
 • Rok za predaju radova je 20. srpanj 2019. do 23:59 h.
 1. KRUG – Izložba ilustracija iz drugog kruga u Etnografskom muzeju koja će se održati u prosincu 2019
 • Autori dostavljaju radove iz drugog kruga u Etnografski muzej i nakon izložbe otpremaju ih iz galerije o svome trošku. O vremenu i načinu dostave radova u muzej autori će biti obaviješteni.

Svaki odabrani autor ilustracije dobit će naknadu od 690 kn  bruto putem autorskog ugovora, katalog i sudjelovanje na skupnoj izložbi, a njihova će djela trajno krasiti ulice naselja Botinec.

Za dodatne informacje i moguće upite:

udrugalastinrep@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj poziva isključiva je odgovornost Udruge Lastin rep.

tnegulicPoziv za sudjelovanje na natječaju za ilustracije “Knjige naših ulica”