20. MARULIĆEVE JUDITE – Nevena Petra Piližota

Opis rada

U 137. knjizi edicije „Stoljeća hrvatske književnosti“ objavljena je zabilješka Marka Marulića o Juditi, na dan 19. srpanj 1501. godine: „Izradio sam jedno djelce u stihu na našem materinskom jeziku […]. Sastavljeno je more poetico, dođite i pogledajte ga, reći ćete kako i hrvatski jezik ima svojega Dantea.“

Dok suvremena i spektakularna industrija kulture uglavnom zahtijeva pasivnog promatrača, pojedinac postaje samoproizvod praksi i životnih stilova unutar potrošačkih načela koja ne poznaju granice. U vremenu uzurpiranosti misli, potrošački kut gledanja zasigurno dozvoljava simboličku prisutnost uzorka cells u mikro i makro kontekstu. S obzirom na sve, izazov je (re)prezentirati impulse istinske vjere koja čovjeka vodi na pravi put, pojavu Žene – europske i nacionalne junakinje. Danas, 19. srpnja 2019. godine, dovršavam ovu sliku o simbolu Istine, univerzalnom ženskom uzoru 21. stoljeća.


O autoru

NEVENA PETRA PILIŽOTA rođena je 1986. godine u Šibeniku, gdje je završila OŠ Petra Krešimira IV i Gimnaziju Antuna Vrančića. Godine 2010. završila je preddiplomski sveučilišni studij Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti (Zagreb), 2011. diplomski sveučilišni studij Slikarstva ALU Zagreb. Godine 2012. magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nagrađena je sa Otkupnom nagradom Rektorata za najbolji rad 2010. i Otkupnom nagradom Erste fragmenti 7, stipendijom Nacionalne zaklade za osobito nadarene studente za akademsku godinu 2009/10., Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2008/09.

e-mail: np.pilizota@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/pg/nevena.petra.pilizota/ https://nevenapetrapilizota.blogspot.com/

tel: +385 91 300 6986

tnegulic20. MARULIĆEVE JUDITE – Nevena Petra Piližota