18. KOZARČEVE TENE – Ana Salopek

Opis rada

Uvažavajući Kozarčevu ogromnu ljubav prema Slavoniji upravo su mi boje slavonske prirode poslužile kao inspiracija za ilustraciju njegove Tene. Prikazujući prvi susret Tene i austro-ugarskog vodnika, stavila sam naglasak na poruku knjige – istinski voljeti je uistinu moguće i stvarno. Violina uvodi u dublju priču i povezuje taj važan trenutak prvog susreta sa emocionalnom i fizičkom preobrazbom kroz koju je Tena prošla da bi se na kraju vratila istinskoj ljubavi. Taj proces sam doživjela kao kružni i smjestila ga u kružni crtež koji sam posudila od svoje kćeri.


O autoru

ANA SALOPEK, rođena 1985 g. u Ogulinu, završila KBF, Teologija u Rijeci, filozofsko-teološki smjer. Ilustratorica, stvara i izlaže pod pseudonimom gospođica Ura. Gospođica Ura nije samo pseudonim već i alterego iz kojeg proizlazi sve umjetničko promišljanje. U svojim ilustracijama se bavi temama ekologije, odgoja djece, ljudskih vrijednosti, tolerancije u društvu, emotivnim ekspresijama glazbe i knjiga, doslovnim shvaćanjem i prenošenjem igre riječi u sliku. U radu eksperimentira sa bojama, tradicionalnim medijima i digitalnim alatima.

e-mail: gospodicaura@gmail.com

tel: +385 97 672 7082

tnegulic18. KOZARČEVE TENE – Ana Salopek