Juršić Tea – Baščanske ploče

Opis rada

Rad je izveden u crtadoj, a potom i digitalnoj tehnici, a referira se na temu Bašdanske ploče i trenutku pronalaska iste. Otkrio ju je župnik Petar Dorčid u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku, ugrađenu u sami pod crkve. Trenutak pronalaska sam odlučila prikazati uz tri glavna motiva – ploče, župnika i konturnog obrisa koji sugerira sakralnu građevinu. Župniku, koji ponizno kleči na podu crkve, na licu se očitava nevjerica i radost kao posljedica nevjerojatnog otkrida. Bašdanska ploča nije cijela prikazana, kako bi se dobio dojam da je tek ugledala svjetlost dana, nakon skoro sedam stoljeda provedenih u mraku i pritisku stopala vjernika koji su po njoj koračali. Pozadina glavne scene otkriva stara stabla maslina, koja izgledaju kao da dijele istu dob s pločom, a zajedno sa suncem koje se nadvilo nad crkvu, stvaraju morsko, suho i slano ozračje Kvarnera i priobalja.


O autoru

Rođena sam u Munchenu, Njemačkoj. Početkom 2017.godine sam diplomirala na odjelu Grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Crtam, slikam i ilustriram, vedinom radim u tehnici akvarela i tuša na papiru. Članica sam HULU-a (Hrvatske udruge likovnih umjetnika). Boravila sam na nekoliko umjetničkih i street-art rezidencija: Glo’ Art (Lanaken, Belgija), Artefatto (Trst, Italija) i Trondheim Gatekunst (Trondheim, Norveška.) Imala sam 7 samostalnih i više desetaka skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Početkom 2017.godine dobila sam nagradu latinske klasifikacije Cum Lauda za najbolji diplomski rad. Bila sam zaposlena kao asistentica na Diplomskom sveučilišnom studiju Ilustracija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Edukacija:

Akademija likovnih umjetnosti, preddiplomski studij Grafika, 2015.

Akademija likovnih umjetnosti, diplomski studij Grafika 2017.

Vještine

Tradicionalne slikarske i crtade tehnike, sitotisak, litografija, duboki i visoki tisak, Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign

Samostalne izložbe:

„Ne volim zalaske“, Lauba, Zagreb, 2017.

„Svemirski piknik“ Muzej opdine Jelsa, Jelsa, 2017.

„Zbirka snova“ Ulična galerija, Beograd, Srbija, 2017.

„Teine tužaljke“ Galerija Laval Nugent, Zagreb, 2017.

„Pao s Marsa“ Galerija Antun Gojak, Makarska, 2016.

„Fantastično!“ Knjižnica Ante Kovačid, Zaprešid, 2016.

„Dokumentatori“, Galerija VN, Zagreb, 2016.

Klijenti:

 • L’Oreal, Francuska
 • Samsung, Hrvatska
 • Igepa VH, Austrija
 • Adris grupa, Hrvatska
 • Bruketa & Žinid, Hrvatska
 • Trondheim Gatekunst, Norveška
 • Artefatto, Italija
 • Pilar studio, Italija
 • Indirekt festival, Hrvatska
 • Centar za promociju nauke, Srbija
 • School friends, Texas, USA
 • Brickzine, Hrvatska
 • Lauba, Hrvatska
 • Šumski, Hrvatska

Adresa: Sjenjak 75, 31000 Osijek, Croatia

Mobile: +385 95 520 3737

e-mail: tjurisic.kvar@gmail.com

tnegulicJuršić Tea – Baščanske ploče