01. BAŠĆANSKE PLOČE – Tea Jurišić

Opis rada

Rad je izveden u crtanoj, a potom i digitalnoj tehnici, a referira se na temu Bašćanske ploče u trenutku pronalaska iste. Otkrio ju je župnik Petar Dorčić u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku, ugrađenu u pod crkve. Trenutak pronalaska odlučila sam prikazati uz tri glavna motiva – ploče, župnika i konturnog obrisa koji sugerira sakralnu građevinu. Župniku, koji ponizno kleči na podu crkve, na licu se očitava nevjerica i radost zbog nevjerojatnog otkrića. Bašćanska ploča nije cijela prikazana, kako bi se dobio dojam da je tek ugledala svjetlost dana, nakon skoro sedam stoljeća provedenih u mraku pod pritiskom stopala vjernika koji su po njoj koračali. Pozadina glavne scene otkriva stara stabla maslina, koja izgledaju kao da dijele istu dob s pločom, a zajedno sa suncem koje se nadvilo nad crkvu, stvaraju morsko, suho i slano ozračje Kvarnera.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1%C4%87anska_plo%C4%8Da


O autoru

Rođena sam u Munchenu, Njemačkoj. Početkom 2017.godine sam diplomirala na odjelu Grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Crtam, slikam i ilustriram, vedinom radim u tehnici akvarela i tuša na papiru.

Članica sam HULU-a (Hrvatske udruge likovnih umjetnika). Boravila sam na nekoliko umjetničkih i street-art rezidencija: Glo’ Art (Lanaken, Belgija), Artefatto (Trst, Italija) i Trondheim Gatekunst (Trondheim, Norveška.)

Imala sam 7 samostalnih i više desetaka skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Početkom 2017.godine dobila sam nagradu latinske klasifikacije Cum Lauda za najbolji diplomski rad. Bila sam zaposlena kao asistentica na Diplomskom sveučilišnom studiju Ilustracija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Adresa: Sjenjak 75, 31000 Osijek, tel: +385 95 520 3737

e-mail: tjurisic.kvar@gmail.com

tnegulic01. BAŠĆANSKE PLOČE – Tea Jurišić